เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2563

ข่าวล่าสุด

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Public Relations

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมของโรงเรียน

2 สิงหาคม

1

โรงเรียนตากพิทยาคม

โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพสภานักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม

ดูรายละเอียดกิจกรรม
2 สิงหาคม

1

โรงเรียนตากพิทยาคม

นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียดกิจกรรม
1 สิงหาคม

1

โรงเรียนตากพิทยาคม

การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ

ดูรายละเอียดกิจกรรม