[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
WEBSITEของกลุ่มสาระ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปและดนตรี

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

 

 

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 61 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลสารสนเทศ
GoogleApp for Education
พยากรณ์อากาศ
 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

      1.1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตากพิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

             ตั้งอยู่เลขที่    12    ถนนท่าเรือ    ตำบลระแหง     อำเภอเมืองตาก    จังหวัดตาก    63000    

             โทรศัพท์   055 - 511134               โทรสาร     055 – 540248   E-mail :  mytakpit@hotmail.com  

              Website :  http://www.tps.ac.th


      1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
      1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  6  ตำบล   ได้แก่  
                     1) ตำบลระแหง    2)  ตำบลน้ำรึม    3) ตำบลไม้งาม     4)  ตำบลหนองหลวง 
                     5) ตำบลหนองบัวใต้   6)  ตำบลแม่ท้อ

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

                                                                  

สัญลักษณ์ของโรงเรียน     

        คบเพลิง   ความหมาย    แสงสว่าง  ความรู้  ความดี  เกียรติยศ  ชื่อเสียงที่ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นได้เป็นดวงประทีป

        ปรัชญาของโรงเรียน    การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
       
คติพจน์                      สุวิชชาโน  ภวํ  โหติ  ( ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)
       
อักษรย่อ                    ต.พ.
       
สีประจำโรงเรียน         สีฟ้า-แดง

 

        1.4  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                  โรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2443  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสีตลาราม” บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน จนถึงปี พ.ศ. 2471  ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ 6  หรือบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน  และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 มาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่  เรียกว่า“วัดสระเกศ”  โดยการสนับสนุนของนายหมัง  สายชุ่มอินทร์  สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากใน  สมัยนั้น  โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณะประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา

      อาณาเขตติดต่อ
        ทิศเหนือ ติดกับ ถนนท่าเรือ
        ทิศใต้  ติดกับ ถนนเทศบาล  6
        ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนเทศบาล  7
        ทิศตะวันตก ติดกับ วัดเวฬุวัน ( ไผ่ล้อม )

        พื้นที่
             โรงเรียนตากพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 78  ไร่  3  งาน  73 ตารางวา  แบ่งออกเป็น  2  บริเวณ ได้แก่
               1.  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม  64  ไร่  2  งาน
               2.  บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู)  พื้นที่  14  ไร่  1  งาน  73  ตารางวา

download ภาพต้นฉบับคลิกที่นี่