[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
WEBSITEของกลุ่มสาระ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปและดนตรี

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

 

 

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 66 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[wasan]
GoogleApp for Education
พยากรณ์อากาศ
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
"วันธรรมสวนะ หรือวันพระ" ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน๗ ( 17/มิ.ย./2562 )
    

เนื่องในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "วันธรรมสวนะ หรือวันพระ" ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน๗ ได้เชิญชวนคณะครูบุคลากรและนักเรียน มีตัวแทนนักเรียนห้อง ม.๖/๗ ,๖/๘,๖/๙ ได้เข้าร่วมช่วยกิจรรมดังกล่าว โดยนักเรียนได้เตรียมของข้าวปลาอาหารดอกไม้ธูปเทียน เพื่อนำมาตักบาตรไหว้บูชาพระ ในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และร่วมเทศน์จากพระปลัดเขตฐวัชร์ วชิรญาโณ รองเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ณ ธรรมศาลาชั้นสอง โรงเรียนตากพิทยาคม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๘.๓๐ น.

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต ( 17/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต Anit - Corruption Young Leaders ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตากร่วมบรรยายปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในชุมชนให้กับน้องๆ เยาว์ชน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) จังหวัดตาก 

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสาตร์บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ( 17/มิ.ย./2562 )
    

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสาตร์บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้บูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราห์และการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 13/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในวิทยาการและฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่่มเติมคลิกที่นี่

นิทรรศการ การรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน ( 13/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ การรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน ในสถานศึกษา ของตำรวจภูธรจังหวัดตาก โดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และพ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ภ.ภ.จว.ตาก กล่าวสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้ดำเนินการตามโครงการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ แห่งจำนวนนักเรียนรวม ๑๕,๓๒๑ คน เป็นชาย ๖,๓๘๑ เป็นหญิง ๘,๙๔๐ คน โดยมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ ให้ทำหน้าที่วิทยากรเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ในกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา จำนวน ๒ นายคือ ด.ต.หญิง นภาภรณ์ พุทธวงษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ตาก และด.ต.ภาสกร อนากูลวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านตาก ในการนี้โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่เข้าดำเนินโครงการฯ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๕๒๖ คน ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานการรณรงค์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ขมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โครงการ Truepookpanya School Tour Upskill O-NET ( 13/มิ.ย./2562 )
    

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของกลุ่มทรู จัดติว O - NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามกิจกรรมโครงการ Truepookpanya School Tour Upskill O-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรวมถึงผลคะแนน O-NET ที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตาก ( 12/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตาก โดย นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเกาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีด้าน "ความซื่อสัตย์สุจริต" สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ทำความดีเก็บเงินในตลาดร้อยโทล้วน อ.บ้านตาก และส่งมอบคืนให้เจ้าของจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตากมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ "ซื่อสัตย์ สุจริต" ให้แก่นักเรียน จนเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

จัดกิจกรรม "วันธรรมสวนะ หรือวันพระ" ขึ้น๘ ค่ำ เดือน๗ ( 10/มิ.ย./2562 )
    

เนื่องในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "วันธรรมสวนะ หรือวันพระ" ขึ้น๘ ค่ำ เดือน๗ ได้เชิญชวนคณะครูบุคลากรและนักเรียน มีตัวแทนนักเรียนห้อง ม.๖/๔ ,๖/๕,๖/๖ ได้เข้าร่วมช่วยกิจรรมดังกล่าว ณ ธรรมศาลาชั้นสอง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๘.๓๐ น. โดยนักเรียนได้เตรียมของข้าวปลาอาหารดอกไม้ธูปเทียน เพื่อนำมาตักบาตรไหว้บูชาพระ ในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งได้นิมนต์พระ ๕ รูป เพื่อประกอบการศาสนกิจในครั้งนี้ และกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ณ อาคาร๑๑๑ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม นักเรียนและคณะครูร่วมกันสวดเพื่อถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ ทุกวันจันทร์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก่ที่นี่

“อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดตาก” ( 10/มิ.ย./2562 )
    

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายนพ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดตาก” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4-2/7ห้องเรียน EIS ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8-2/11ห้องเรียน SST ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผ่านกิจกรรม Active Learning โดยผู้อำนวยการภูธนภัส พุ่มไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จังหวัดตาก เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตสำนึกรัก หวงแหนในท้องถิ่น ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากหมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมอาคาร 115 ปี ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.

ชมภากิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ( 7/มิ.ย./2562 )
    

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม และท่านรองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่HSKนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8,6/8 ห้องศิลป์ภาษาจีน ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานสากลภาษาจีนกลางHSK(Hanyu Shuiping Kaoshi)汉语水平考试 ระดับHsk2 จำนวน 35 คน ระดับHsk3 จำนวน 1 คน ในระดับHsk2มีผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นางสาวนันท์นภัส บุญช่วย 2.นางสาวปิณฑิรา มมประโคน 3.นางสาวคฑามาศ ครุฑฉ่ำ ในระดับHsk3 คะแนนเต็ม 300 นาง นางสาวณัฐพร แก้วภักดี สอบได้คะแนน 287 คะแนน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 -> [จำนวน 296 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>