[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
WEBSITE กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 68 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
GoogleApp for Education
พยากรณ์อากาศ
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 ( 21/ส.ค./2562 )
    

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายวรพงศ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่่ ครูชานนท์ คำปิวทา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศ Australia ในโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี

ทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ( 19/ส.ค./2562 )
    

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นำนักเรียนทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสร้างประสบการณ์เครื่องเล่นกลไก ที่ดรีมเวิร์ล โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และเสริมสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กิจกรรมปั่นจักรยาน เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ( 19/ส.ค./2562 )
    

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการภูธนภัส พุ่มไม้ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก บนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๑๑ แห่ง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ในกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน เข้าร่วมกิจกรรม
(ขอบคุณภาพกิจกรรม:สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การบรรยาย เรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน ( 15/ส.ค./2562 )
    

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นวิสัยทัศน์การปลุกจิตสำนึกและความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตอาสา ในช่วงเช้ากิจกรรมหน้าเสาธง ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในการนี้โรงเรียนตากพิทยาคมได้รับเกียรติบัตร เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงลำดับที่ ๙๐ รางวัลระดับดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓ รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง "ด้านสิ่งแวดล้อม" ระดับภาคเหนือ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง "ด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์" ระดับภาคเหนือ หลังจากนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน" ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต และในช่วงบ่ายโรงเรียนตากพิทยาคมได้คัดเลือกนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนางสาวภทรพรรณ ใยระย้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานรุ่น และมอบเกียรติบัตรและติดเข็มสัญลักษณ์ครอบครัวพอเพียงให้แก่นักเรียนแกนนำ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ร่วมกด Like ร่วมแชร์ ให้สถานศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เพจ:ครอบครัวพอเพียง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่มคลิกที่นี่

 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 15/ส.ค./2562 )
    

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตากพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายสมนึก เอี่ยมใส ผู้แทนประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง เป็นประธานคณะกรรมการการนิเทศ พร้อมด้วยนายสนั่น วงษ์ดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ ,นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางสาวชุติมา วงษ์เขียด ครูโรงเรียนผดุงปัญญา นิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ การปฏิบัติงานประกอบด้วย แจ้งวัตถุประสงค์ของการนิเทศ รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติของโรงเรียน พร้อมชมการนำเสนอ สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสนทนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาในบางประเด็นเพิ่มเติม ณ อาคาร ๙ (๑๑๕ ปี ศรีตากพิทยาคม)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมโครงการ IEE ( 14/ส.ค./2562 )
    

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวปวริศา สิริธัญกิจ (ซาโย) นักเรียนระดับชั้นม.5/1 ซึ่งสอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมโครงการ IEE (International Education Exchange) ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ( 13/ส.ค./2562 )
    

โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ นำโดยผู้อำนวยการภูธนภัส พุ่มไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และในโอกาสนี้นักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนตากพิทยาคมร่วมการแสดงรำถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารกิตติคุณ อ.เมือง จ.ตาก

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ( 8/ส.ค./2562 )
    

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ให้การต้อนรับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่น้ำฝน) ประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูล และเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม และคณะ เมตตามอบเครื่องดนตรีชุดใหญ่เต็มวงให้กับวงดนตรีโรงเรียน ในฐานะที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เป็นกรรมการโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เป็นประธานโครงการดังกล่าว และปัจจุบันพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ลงพื้นที่ไปตามสถาบันสถานศึกษาต่างๆ เพื่อทำโครงการดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติด รณรงค์รักษาศีล 5 (อ.ป.ต.) ตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีดำริเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสุข สันติสุข สามัคคีกลมเกลียว สร้างความปรองดอง โดยน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบต่อไป และครั้งนี้พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้บรรยายพิเศษพร้อมให้โอวาท กับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก และได้นำวงดนตรีร็อกคุณธรรม มาจัดแสดงที่โรงเรียนตากพิทยาคมอีกด้วย โดยวงดนตรีนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมแสดงดนตรีในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่่นี่

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าย"ทักษะแห่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ" ( 5/ส.ค./2562 )
    

ระหว่างวันที่ ๓- ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าย"ทักษะแห่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ" ให้กับนักเรียน ม.๕/๕ - ๕/๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมี ดร. จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การแข่งขันกีฬาสีภายใน "คบเพลิงแดงเกมส์ ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10" ประจำปีการศึกษา 2562 ( 5/ส.ค./2562 )
    

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนตากพิทยาคม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "คบเพลิงแดงเกมส์ ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10" ประจำปีการศึกษา 2562 

ชมกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 -> [จำนวน 336 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>