การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) ปี 2564 โดย สพฐ. ร่วมกับ สสวท. (ครูวัชระ วงษ์ดี)

18 พฤษภาคม 2564 | 4272 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวบริการวิชาการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง