[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
WEBSITE กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[wasan]

[watchara-wongdee]
GoogleApp for Education
พยากรณ์อากาศ
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ( 16/ก.ย./2562 )
    

วันที่ 15 กันยายน 2562 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการการศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล อีกทั้งยังสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 2

นำเสนอผลงานโรงเรียนและผลงานครูในงานประชุมวิชาการ ( 16/ก.ย./2562 )
    

วันที่ 14 กันยายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยครูสมรภูมิ อ่อนอุ่น ครู ดร. ปัทมา ภู่สวาสดิ์ ครูวัชระ วงษ์ดี ครูดิฐษ์ยนัส ชนะชัย ครูณัฐธิดา ศรีพุ่ม และครูประภาพรรณ จันทร์พรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนและผลงานครูในงานประชุมวิชาการ : การจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( 13/ก.ย./2562 )
    

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคุรุสภา กับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom management) และภาวะผู้นำ (Leadership) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ( 12/ก.ย./2562 )
    

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนตากพิทยาคม รับการประเมินโครงการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม นำโดยนายวรินท์ ชำนาญผา รองผอ.สพม.เขต ๓๘ พร้อมด้วยคณะประเมิน นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาคม นายมนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนถนอมราษฎ์บำรุง นางสาววราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิต นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โดยมีดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูทีมงานโรงเรียนปลอดขยะ ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนตากพิทยาคมได้มีการดำเนินงานด้านโรงเรียนปลอดขยะมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทั้งนักเรียน ครู อาจารย์ ชุมชน และ ผู้ปกครองนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ( 9/ก.ย./2562 )
    

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูปุณฑรา บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่านางสาวศรีวลี สุขนันตพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย (50 คนแรกจาก นักเรียน 1,068 คนจากทั่วประเทศ) ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถุงรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม “กตัญญูกตเวทิต มุทิตาจิตบูชิตาจารย์” แด่ผู้เกษียณอายุของครูโรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ( 6/ก.ย./2562 )
    

โรงเรียนตากพิทยาคมจัดกิจกรรม “กตัญญูกตเวทิต มุทิตาจิตบูชิตาจารย์” แด่ผู้เกษียณอายุของครูโรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้อำลาครูผู้ที่อบรมสั่งสอน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๕ ท่าน ได้แก่
๑.รองผู้อำนวยการวรพงศ์ ทองมูล
๒.นายวิฑูรย์ ศริพันธ์
๓.นางสาวอำพรรณ ทรัพย์ประชา
๔.นายพยนต์ วนพฤกษ์
๕.นางรัตนา ทองจิตติ
โดยผู้อำนวยการดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการเกษียณอายุราชการแก่ท่านรองผู้อำนวยการและคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และนักเรียนตากพิทยาคมทั้งหมดพร้อมใจกันร่วมกันบูมให้กับครูเกษียณ ณ อาคาร ๑๑๑ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

ชมกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ( 4/ก.ย./2562 )
    

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตากโดยมี ดร. ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กล่าวต้อนรับ การจัดกิจกรรมฯครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน และ นาย ชุติเดช บุญโกสุมภ์ (ผู้อำนวยการสำนัก รท.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้บริการโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่าและเท่าทันรู้ทันสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” พร้อมด้วยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการโทรคมนาคมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังคนใกล้ชิดและภายในสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไปได้

 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน DLTV ( 2/ก.ย./2562 )
    

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน DLTV ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคมได้รับมอบหมายจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเครือข่าย ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านหนองแดน จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง จังหวัดตาก ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน จึงจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฯเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนระหว่างโรงเรียนแม่ข่ายกับโรงเรียนปลายทาง เพราะจะทำให้ได้รับโอกาศในการรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้นักเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และพัฒนานักเรียนต้นทางและปลายทางให้มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม และจัดกิจกรรมเป็น ๕ ฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้กิจกรรมในฐานจะมุ่งให้ความรู้เสริมเพื่อใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ดังนั้น นักเรียนจะได้รับความรู้เพิ่ม ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และมีความสุขในการร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ( 2/ก.ย./2562 )
    

ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ระดับโรงเรียน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 4 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ในการนี้ ผอ.ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว

ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( 29/ส.ค./2562 )
    

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวรพงษ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายขับเคลื่อนและขยายผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>