: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  ใบรายชื่อครูที่ปรึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
      

 ใบรายชื่อครูที่ปรึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลดที่นี่    http://tps.comsci.info/tps-1-2560/list-1-2560/advisor/  

 

 

 

 

 ==========================================================

 เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th แนะนำการใช้เมนูด้านขวามือของหน้าหลักหรือหน้าแรกของเว็บไซต์ (Home page) ตามรูปภาพที่แนบมานี้  ได้แก่  ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตารางเรียนตารางสอน  รายชื่อนักเรียน  รายชื่อครูที่ปรึกษา  รายชื่อผู้บริหาร-ครูและบุคลากร หรือเมนูด้านขวาอื่นๆ  เป็นต้น   นอกจากนี้ท่านยังสามารถดูข้อมูลของเมนูด้านซ้ายนอกเหนือจากเมนูดังกล่าว

 

 

 

 --------------------------------------------

 


: วัชระ วงษ์ดี
: 2560-05-13