: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  ใบรายชื่อคณะผู้บริหาร คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือฝ่ายงานต่างๆ และบุคลากร โรงเรียนตากพิทยาคม  
      

 ใบรายชื่อคณะผู้บริหาร คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือฝ่ายงานต่างๆ และบุคลากร โรงเรียนตากพิทยาคม  ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี่    http://tps.comsci.info/tps-1-2560/list-1-2560/directors-teachers-staffs 

 

 

 ===========================================================

เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th แนะนำการใช้เมนูด้านขวามือของหน้าหลักหรือหน้าแรกของเว็บไซต์ (Home page) ตามรูปภาพที่แนบมานี้  ได้แก่  ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตารางเรียนตารางสอน  รายชื่อนักเรียน  รายชื่อครูที่ปรึกษา  รายชื่อผู้บริหาร-ครูและบุคลากร หรือเมนูด้านขวาอื่นๆ  เป็นต้น   นอกจากนี้ท่านยังสามารถดูข้อมูลของเมนูด้านซ้ายนอกเหนือจากเมนูดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------

 


: วัชระ วงษ์ดี
: 2560-05-11