: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตากพิทยาคม  
      

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนตากพิทยาคม    (   ฉบับล่าสุดวันที่ 25  พฤษภาคม 2560) 

 

   

          ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ม.1 ทั้งหมดทุกห้อง ( ชนิด pdf )

 

 

 

          ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ม.2 ทั้งหมดทุกห้อง (ชนิด pdf )

 

 

          ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ม.3 ทั้งหมดทุกห้อง (ชนิด pdf )

 

 

 

          ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ม.4 ทั้งหมดทุกห้อง (ชนิด pdf )

 

 

 

          ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ม.5 ทั้งหมดทุกห้อง ( ชนิด pdf )

 

 

 

          ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  ม.6 ทั้งหมดทุกห้อง ( ชนิด pdf )

 

 ที่มา :   http://tps.comsci.info/tps-1-2560/timetable-1-2560/students/

 

 

 

 

========================================================

ตารางสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนตากพิทยาคม      (   ฉบับล่าสุดวันที่ 25  พฤษภาคม 2560) 

 

      1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

      2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

      3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

      4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

      5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

      6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

      7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

       9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 

 

 ที่มา :   http://tps.comsci.info/tps-1-2560/timetable-1-2560/teachers/

 

 

 

 

 

 

 

 ==========================================================

 เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th แนะนำการใช้เมนูด้านขวามือของหน้าหลักหรือหน้าแรกของเว็บไซต์ (Home page) ตามรูปภาพที่แนบมานี้  ได้แก่  ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตารางเรียนตารางสอน  รายชื่อนักเรียน  รายชื่อครูที่ปรึกษา  รายชื่อผู้บริหาร-ครูและบุคลากร หรือเมนูด้านขวาอื่นๆ  เป็นต้น   นอกจากนี้ท่านยังสามารถดูข้อมูลของเมนูด้านซ้ายนอกเหนือจากเมนูดังกล่าว

 

 

 

 --------------------------------------------

 


: วัชระ วงษ์ดี
: 2560-05-02