: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 


ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ครูพรทิพย์ วงษ์ชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ครูนิภาพร ทองโพธิ์ศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ครูมาลินี ชุมภูครูวิมล พิชัยณรงค์ครูภิญโญ มาอ่อนครูฐิติพร พรมวิชัยครูปุณฑรา บัวงามครูขวัญฤทัย โพธิเสนครูสุวิภา สุขเหล็กครูภัทธิชา นนทธิครูพิมพิไล หล้าใจ

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.196.107.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,593,283
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com