: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 


นายสุทินธ์ คำน่าน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์


นางอรวรรณ จันทร์บุตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์


นายวิฑูรย์ ศริพันธุ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์


นางสาวอำพรรณ ทรัพย์ประชา
หลักสูตร/นิเทศ


นางเพ็ญพิศ ตั้งวชิรฉัตร
หลักสูตร/นิเทศ


นางสาวสุพิน พลนิรันด์
หลักสูตร/นิเทศ


นางอารี ประเพชร
หลักสูตร/นิเทศ/พัฒนาบุคคล


นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช
หลักสูตร


นายนรินทร์ เงินดี
หลักสูตร/นิเทศ


นางอัจฉราพร ภุมมาพันธ์
หลักสูตร


นางมณฑิรา มาจันทร์
นิเทศ


นางปัทมา ภู่สวาสดิ์
แผนงาน/ประกันคุณภาพ


นายกิตติพงศ์ สิริมูลเครือ
พัสดุ/แหล่งเรียนรู้/ประชาสัมพันธ์


นางสมคิด แดงอาสา
การเงิน/นิเทศ


นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม
การเงิน/พัฒนาบุคคล


นางอัญชลี เกิดแสง
วิจัย สื่อ นวัตกรรม/พัฒนานักเรียน


นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ
วิจัย สื่อ นวัตกรรม/พัฒนานักเรียน


นายภูมิ ประยูรโภคราช
วิจัย สื่อ นวัตกรรม


นางนารีนาฎ จันทมงคล
พัฒนาบุคคล


ว่าที่ร.ต.วิโรจน์ ศรีสุข
พัฒนาบุคคล


นางสาวณิชนันท์ คำนวนสินธุ์
แหล่งเรียนรู้/ประชาสัมพันธ์


นางสาวจรรยา ทุเรียน
แหล่งเรียนรู้


นายอดิพงศ์ ท่วมจอก
ธุรการ สารบรรณ สวัสดิการ/แหล่งเรียนรู้


นางสาวสุธาสินี มะโต
ธุรการ สารบรรณ สวัสดิการ/แหล่งเรียนรู้


นางสาวสุชานันท์ คำนวนสินธุ์
Lab boy/ธุรการ สารบรรณ สวัสดิการ/แหล่งเรียนรู้/ประชาสัมพันธ์


นางสาวพิมพ์พิมล ฝั้นเฝือ
พัสดุ/แหล่งเรียนรู้/ประชาสัมพันธ์


นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง
สารบรรณ / ประชาสัมพันธ์ / แหล่งเรียนรู้


Mr.Boris Bran
พัฒนาผู้เรียน


Mr. Neba Eric
พัฒนาผู้เรียน


Miss Laura
พัฒนาผู้เรียน
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.196.107.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,593,322
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com