: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    ห้องเรียนพิเศษ Pre-En 
ห้องเรียนพิเศษ Pre-En
 


นางนิภา แหวเมือง
หัวหน้าโครงการ Pre-Engineering


นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง
ฝ่ายจัดทำวารสารและดูแลนักเรียนในโครงการสอนเสริมหลังเลิกเรียน


นางสาวประไพ แดงไฝ
ฝ่ายดูแลนักเรียนโครงการเรียนเสริมเสาร์-อาทิตย์


นางสาวจันจิรา คำน่าน
ฝ่ายสรุปโครงการและดูแลโครงการเรียนเสริมเสาร์-อาทิตย์


นายวัชระ วงษ์ดี
ฝ่ายพัสดุและดูแลนักเรียนในโครงการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก


นายปริญญา กองทอง
ฝ่ายจัดทำเวปต์ไซต์และประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Engineering
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.196.107.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,593,280
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com