: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

  เครื่องหมาย  คบเพลิง

  คบเพลิง  หมายถึง  แสงสว่าง  ความรู้  ความดี  เกียรติยศ  ชื่อเสียงที่ปรากฎให้ผู้อื่นเห็นได้เป็นดวงประทีป

 

คำขวัญโรงเรียน

  เรียนดี  ประพฤติดี  ทำงานดี

 

ปรัชญาของโรงเรียน

  การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชชีวิตและสังคม

 

คติพจน์

  สุวิชชาโน  ภวํ  โหติ   แปลว่า  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ

 

อักษรย่อ

  อักษรย่อประจำโรงเรียนคือ  ต.พ.

 

สีประจำโรงเรียน

  สีฟ้า เปรียบเป็นเช่น ความใสสะอาดของท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอก  หมายถึง ความดี คุณธรรม อันประกอบด้วยความบริสุทธิ์แจ่มใสของจิตใจ

 

 สัญลักษณ World Class Standard School ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

 

 

 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.196.107.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,593,301
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com