วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์
 

 อัตลักษณ์

“วิชาการได้มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”

   คำอธิบาย

                    โรงเรียนตากพิทยาคมได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกโดยมีปณิธานมุ่งให้ความรู้และความประพฤติดี  ตลอดจนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  จึงมีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า  “เรียนดี  ประพฤติดี  ทำงานดี” ขึ้นมานั้น  เพื่อต้องการให้เยาวชนจังหวัดตากได้รับการศึกษาให้เป็นคนดี  เป็นผู้ที่เฉลียวฉลาด  มีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ  ต่อมาการศึกษาของโรงเรียน ได้พัฒนาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ  ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตากพิทยาคมมีคุณธรรมที่งดงาม  เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี  มีสุข  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ปัจจุบันโรงเรียนตากพิทยาคมจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักนโยบายการศึกษาไทยซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล  โดยให้นักเรียนมีคุณสมบัติเป็นพลโลกที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สื่อสารได้สองภาษา  เป็นผู้นำทางความคิด มีชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างพอเพียง และมีคุณลักษณะของความเป็นไทย  ไม่ลืมตัวตน  รากเหง้าที่แท้จริงของคนไทย 

 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 มีนาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.170.212
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,247,027
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com