วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตากพิทยาคม   

           ประวัติโดยย่อของโรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดสีตลาราม" บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในบริเวณวัดสีตลาราม (วันน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศิจกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งได้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

โรงเรียนตากพิทยาคมปัจจุบัน
         1. ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม  สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 
              ตั้งอยู่เลขที่  12 ถนนท่าเรือ  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000
              โทรศัพท์  055 – 511134
              โทรสาร    055 – 540248
              E – mail    mytakpit@hotmail.com
              Website     www.tps.ac.th
        2.  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธนมศึกษาปีที่ 6
        3.  มีเขตพื้นที่บริการ 6 ตำบล ได้แก่  ตำบลระแหง  ตำบลน้ำรึม  ตำนลแม่ท้อ  ตำบลไม้งาม  ตำบลหนองหลวง  ตำบลหนองบัวใต้

 

 

อาณาเขตติดต่อ

  ทิศเหนือ          ติดกับ  ถนนท่าเรือ

  ทิศใต้               ติดกับ  ถนนเทศบาล 6

  ทิศตะวันออก    ติดกับ  ถนนเทศบาล 7

  ทิศตะวันตก      ติดกับ  วัดเวฬุวัน (ไผ่ล้อม)

 พื้นที่ 

โรงเรียนตากพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 78 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่

1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม 64 ไร่ 2 งาน

2. บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พื้นที่ 14  ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา

 

 

 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
ธันวาคม 2559
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
 
 
 
 

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.216.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,414,013
 
: โรงเรียนตากพิทยาคม : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
12 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Tel : 055-511134 ,  Fax : 055-540248 , admin2 : Watchara Wongdee ,
Email : mytakpit@hotmail.com admin : surasak kerdphan , taktpstps@hotmail.com