: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา  

http://www.toyota-sgw.net/news_detail.php?id=201&lang=en   **************************************************************************************

**************************************************************************************

ตากพิทยาคมสู่ มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน  
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>>>>>

************************************************************************************

โรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับโล่รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริ  

โรงเรียนตากพิทยาคม โดยนายธวัช  ธิวงศ์คำ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์พระราชกรณียกิจและขยายผลตามพระราชดำริในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.159.90.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,580,771
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com