หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

Clarify doubts to recruit students to attend class. 1 and m. 4 room types. Academic Year 2560

 ประกาศรายชื่อยืนยันการชำระเงินและผังห้องสอบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
       ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึ
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตากพิทยาคม (27ก.พ.-6 มี.ค. 2560) 
           ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ได้กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559    ในระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง  6  มีนาคม 2560  ดังต่อไปนี้  
นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
      นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะ
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 
       ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่   www.sufficiencyeconomy.org 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สรุปจำนวนนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนตากพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ 
       

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) 
        การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยครูต่างชาติห้องเรียน MEP จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขตวันอังคาร ที่ 31 ม.ค. 2560 ) 
      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งผู้ช่วยครูต่างชาติห้องเรียน MEP จำนวน 1 อัตรา  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องงานบุคคล โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   ( หมดเขตรับสมัครฯ วันอังคาร ที่ 31 มก

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) 
      การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าว OBECLine ตากพิทยาคม
 


www.21ess.net
 


Smart Classroom Visual Planning for Teacher.
 

 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ข่าวการศึกษา