: โรงเรียนตากพิทยาคม
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
 
 
-> ด่วนมาก! คุณครูใน จ.ตาก ท่านใดที่มีคำสั่งอบรมสะเต็มฯ ด้วยระบบทางไกล  ระดับ ม.ต้น แล้วตรวจสอบพบว่าที่ลิงก์นี้     http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=365&path=web/news มีสถานะการลงทะเบียนออนไลน์เป็น "no-online" โปรดลงทะเบียนทางออนไลน์จากเว็บไซต์ สสวท. ด่วน! ภายใน 25 เม.ย. 2560 มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์การอบรมฯ และการทดสอบออนไลน์   สำหรับวันที่ 26 เม.ย. 2560 ซึ่งรายงานตัวพร้อมยื่นใบยืนยันลงทะเบียนออนไลน์เวลา 8.30 - 9.00 น.   ณ ห้องกาญจนาภิเษก2 (ใต้หอประชุมกาญจนาภิเษก1) โรงเรียนตากพิทยาคม    (ท่านต้องเตรียมเครื่อง Notebook ส่วนตัวของท่านเอง พร้อมกับติดตั้งลงโปรแกรม GeoGebra มาใช้ในการอบรมฯ ทั้ง 3 วัน)
 
 
-> โรงเรียนตากพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 สำหรับการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนฯ ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 2560 (ภาคเช้าประชุมผู้ปกครอง ม.2 และ ม.3  สำหรับภาคบ่ายประชุมผู้ปกครอง ม.5 และ ม.6)   สำหรับคุณครูโรงเรียนตากพิทยาคมทั้ง  139  ท่านเข้าอบรมฯ วันที่ 4 พ.ค. 2560  โปรดอ่านปฏิทินปฏิบัติงาน ต.พ. 1/2560 เพิ่มเติมที่นี่ 
 <== รูปซ้ายคือรดน้ำฯ 12 เม.ย. 60  ||   รูปขวาคือรดน้ำฯ 14  เม.ย. 60 ==>
          
 
 
 

======================================================

ใบรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนตากพิทยาคม

 ปีการศึกษา 2560  ชั้น ม.1/1-1/3 และ ม.4/1-4/4  ฉบับล่าสุด

(ไม่เป็นทางการ)วันที่ 16 มีนาคม 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

 http://tps.comsci.info/tps-1-2560/list-1-2560/students/special

=====================================================

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มงานแผนและนโยบาย

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

====================================================

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ณ สนามสอบโรงเรียนตากพิทยาคม 
           วันที่ 21 เมษายน 2560 นายวินัย เมฆหมอก รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และนางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อดำเนินการมอบตัวและคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง 
      วันที่ 19 เมษายน 2560 ท่านชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนตากพิทยาค
การอบรมครูตามการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ของศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.33 ตากพิทยาคม จังหวัดตาก 
          นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูตามการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะ
วันที่ 17 เมษายน 2560 ผอ.สคราญจิต ศริญญามาศ นำคณะบริหาร คณะครู เข้ารดน้ำขอพร ท่านอุดร ตันติสุนทร อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร อดีต สว.จังหวัดตาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม 
      วันที่ 17 เมษายน 2560 ผอ.สคราญจิต ศริญญามาศ นำคณะบริหาร คณะครู เข้ารดน้ำขอพร ท่านอุดร ตันติสุนทร อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร อดีต สว.จังหวัดตาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม   &n
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 ร.ร. ตากพิทยาคม 
      แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 ร.ร. ตากพิทยาคม  

ตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้น ม. 1/4- ม. 1/11 และชั้น ม.4/5 - ม. 4/11 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 
      ตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4  ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560  มีดังต่อไปนี้    

ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
        

ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ปีการศึกษา 2560 
          ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานขับรถ, แม่บ้าน, คนงาน, เจ้าหน้าที่สำนักงาน, พนักงานสำเนาเอกสารและพนักงานรักษาความปลอดภัย)  

ข่าวย้อนหลัง

ข่าว OBECLine ตากพิทยาคม
 


www.21ess.net
 


Smart Classroom Visual Planning for Teacher.
 

 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ข่าวการศึกษา