คำศัทพ์สำหรับการแข่งขัน Spelling Bee

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อเสื้อและขนาดไซส์

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นั่งรถราง ชมเมืองตาก ตามรอยประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. -16.00 น.

รายการกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2018

รายการกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน มหกรรมวิชาการ
EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ
“Discover Your Extraordinary”
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม