กำหนดการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018

กำหนดการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

รายการ วันที่ หมายเหตุ
1. การลงทะเบียนการแข่งขันบันทึกในระบบ 16 – 20 กรกฎาคม 2561
2. ชำระค่าลงทะเบียน 16 – 20 กรกฎาคม 2561
3. เปิดให้แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 25 กรกฎาคม 2561
4. เปิดให้แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2 31 กรกฎาคม 2561
5. ดำเนินการแข่งขัน 22 – 24 สิงหาคม 2561
6. รายงานผลการแข่งขัน 22 – 24 สิงหาคม 2561
7. ลงทะเบียนจัดนิทรรศการ/Talent Show 16 – 20 กรกฎาคม 2561
8. สั่งเสื้อ 16 – 20 กรกฎาคม 2561

ใส่ความเห็น