ปฏิทินเวลา มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11

กำหนดการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
22 สิงหาคม 2561 13.30 – 16.00 น. ลงทะเบียน อาคาร 111 ปี
โรงเรียนตากพิทยาคม
13.30 – 20.00 น. จัดนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน อาคาร 111 ปี
โรงเรียนตากพิทยาคม
15.00 น. ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ห้องประชุมอาคาร 115 ปี
โรงเรียนตากพิทยาคม
17.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ อาคาร 111 ปี
โรงเรียนตากพิทยาคม
23 สิงหาคม 2561 07.30 – 08.30 น.

 

09.00 น.

– ผู้บริหารหรือตัวแทนโรงเรียนลงทะเบียนที่มาร่วมพิธีเปิด

 

– พิธีเปิด
ชมนิทรรศการ
การแสดง  Talent Show
โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคเหนือ

ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1
โรงเรียนตากพิทยาคม
08.00 – 08.30 น.

 

 

09.00 – 16.30 น.

– นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน/
ครูผู้ควบคุมลงทะเบียนหน้าห้องแข่งขัน- การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 11 EP/MEP Open House
สถานที่ตามระบุในตาราง
การแข่งขัน
24 สิงหาคม 2561 08.00 – 08.30 น.

 

09.00 – 16.30 น.

– ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

– การแข่งขันนวัตกรรมครู
– การแข่งขันนวัตกรรมโรงเรียน

ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1
โรงเรียนตากพิทยาคม

**** หมายเหตุ ครูและนักเรียนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ให้มาลงทะเบียนที่อาคาร 111 ปีก่อน แล้วจึงลงทะเบียนที่ห้องแข่งขัน

ใส่ความเห็น