ผลการลงทะเบียนแข่งขัน และตรวจสอบรายชื่อ MEP Open House 2018

 

ประกาศผลการสมัครร่วมแข่งขัน และตรวจสอบรายชื่อ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018

คำชี้แจงเพิ่มเติม

 • แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น.
 • แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น.
 • ดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น.

 1. การแข่งขันละครสั้น
 2. การเข้าแข่งขันเล่านิทาน
 3. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
 4. การแข่งขันร้องเพลง
 5. การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ
 6. การแข่งขัน Crossword
 7. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
 8. การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
 9. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
 10. เกมต่อเลขคำนวณ
 11. เกมปริศนาตัวเลข
 12. การแข่งขัน Multi – skill Competition
 13. นวัตกรรมครู
 14. นวัตกรรมโรงเรียน (ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน)

ใส่ความเห็น