ประกาศผลการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ชมภาพยนต์ 3D

ผู้ลงทะเบียนแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม

ผลการลงทะเบียนแข่งขัน และตรวจสอบรายชื่อ MEP Open House 2018

 

อ่านเพิ่มเติม

ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018

โรงเรียนตากพิทยาคม

เรียน ท่านผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน

เรื่อง ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 และการออกใบเสร็จรับเงิน
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสถานที่ เวลา และจำนวนครู นักเรียนที่สามารถส่งเข้าแข่งขันแต่ละรายการ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11

ข้อมูลสถานที่, เวลา และจำนวนครู นักเรียนแต่ละรายการ
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2018
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11

อ่านเพิ่มเติม

ใบตอบรับการลงทะเบียนและรับของที่ระลึก EP/MEP Open House

แบบตอบรับ
การเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเวลา มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11

กำหนดการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018

กำหนดการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม