[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
WEBSITE กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[wasan]

[watchara-wongdee]
GoogleApp for Education
พยากรณ์อากาศ
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
“ค่ายแบ่งปั๋น” ครั้งที่ ๑ ( 24/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานต้อนรับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายแบ่งปั๋น” ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักพัฒนาด้านไอที ที่สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไอที และเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนช่วงชั้นมัธยมหรือวัยก่อนอุดมศึกษา ให้สามารนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจ สามารถนำไปเป็นอาชีพเพื่อเป็นรายได้พิเศษได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนที่สนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๐ คน ณ อาคาร ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

มอบธงสภานักเรียน ( 21/มิ.ย./2562 )
    

วันที่​ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีการให้พี่คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบธงสภานักเรียนให้น้องคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อที่จะได้เริ่มสานต่องาน และเป็นตัวแทนของนักเรียน ในการร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ตลอดจนการร่วมพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ทั้งยังส่งเสริมการเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มคลิกที่นี่

การแสดงอุดมการณ์รักชาติ รณรงค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน" ( 19/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอุดมการณ์ความรักชาติปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินของ กองพลทหารราบที่ ๔ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการเสรี พรหมแก้ว เป็นประธานเปิดการบรรยายฯ รองผู้อำนวยการอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งฝ่ายกิจกรรมนาฎศิลป์ นำนักเรียนเข้าร่วม "การแสดงอุดมการณ์รักชาติ รณรงค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน" จำนวน ๓ คน ได้แก่ นางสาวสิตาพร ใบบัว, นางสาวเจนจิรา ม่วงใหม่ และนายสุธี คงรบ การบรรยายอุดมการณ์ความรักชาติปลูกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดินจะได้บรรยายถึงประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละ ของพระมหากษัตริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความรักกรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยบายและผลงานของกองทัพบก สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน เป็นเครือข่ายและปลุกจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ให้ความร่วมมือกับภาคส่วนราชการ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศ ให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง สร้างสรรค์จรรโลงให้สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของเรานั้นได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ สัญจร จ.ตาก ( 19/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้วยสถาบันการสร้างชาติได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สัญจร ณ จังหวัดตาก) ณ หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก และได้มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๑๐ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิด รองผู้อำนวยการ นายวรพงศ์ ทองมูล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "จิตสร้างชาติเสมอกัน" ผ่านทางวีดิทัศน์ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ อีกทั้งยังมีการสอน การทำโครงการ CCS ที่มีขนาดเล็กแต่ส่งผลลัพธ์ในการพัฒนาสังคมที่สูง เพื่อเยาวชน
สร้างชาติจะเป็น คนที่ดี เก่ง กล้า และก้าวสู่การพัฒนาสังคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 12 ( 19/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ นายวรพงศ์ ทองมูลและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับมอบหนังสือจากชมรมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก และรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เรื่องโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมสมัครเข้าสอบภาคภาษาอังกฤษจำนวน 66 คน และภาษาจีน จำนวน 115 คน ณ หัองประชุม อาคาร 115ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

"วันธรรมสวนะ หรือวันพระ" ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน๗ ( 17/มิ.ย./2562 )
    

เนื่องในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "วันธรรมสวนะ หรือวันพระ" ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน๗ ได้เชิญชวนคณะครูบุคลากรและนักเรียน มีตัวแทนนักเรียนห้อง ม.๖/๗ ,๖/๘,๖/๙ ได้เข้าร่วมช่วยกิจรรมดังกล่าว โดยนักเรียนได้เตรียมของข้าวปลาอาหารดอกไม้ธูปเทียน เพื่อนำมาตักบาตรไหว้บูชาพระ ในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และร่วมเทศน์จากพระปลัดเขตฐวัชร์ วชิรญาโณ รองเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ณ ธรรมศาลาชั้นสอง โรงเรียนตากพิทยาคม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๘.๓๐ น.

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต ( 17/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต Anit - Corruption Young Leaders ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตากร่วมบรรยายปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในชุมชนให้กับน้องๆ เยาว์ชน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) จังหวัดตาก 

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสาตร์บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ( 17/มิ.ย./2562 )
    

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสาตร์บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้บูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราห์และการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 13/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในวิทยาการและฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่่มเติมคลิกที่นี่

นิทรรศการ การรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน ( 13/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ การรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน ในสถานศึกษา ของตำรวจภูธรจังหวัดตาก โดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และพ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ภ.ภ.จว.ตาก กล่าวสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้ดำเนินการตามโครงการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ แห่งจำนวนนักเรียนรวม ๑๕,๓๒๑ คน เป็นชาย ๖,๓๘๑ เป็นหญิง ๘,๙๔๐ คน โดยมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ ให้ทำหน้าที่วิทยากรเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ในกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา จำนวน ๒ นายคือ ด.ต.หญิง นภาภรณ์ พุทธวงษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมือง ตาก และด.ต.ภาสกร อนากูลวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านตาก ในการนี้โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่เข้าดำเนินโครงการฯ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๕๒๖ คน ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานการรณรงค์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ขมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/36 -> [จำนวน 351 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>